Monday, July 22, 2013

Miami Mercedes Benz Fashion Week: Nicolita Swim 2014 Collection. @tfnow